Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Lecture of visiting professor (MI)
Efekt kształcenia:
Student can construct mathematical models used in specific applications of advanced mathematics
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U13
    umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki