Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Lecture of visiting professor (MNTP)
Efekt kształcenia:
Student can search for information in the literature, also in foreign languages
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych