Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Algebra Przemienna
Efekt kształcenia:
Zna zagadnienia dotyczące topologii adycznej i zupełności pierścieni i modułów.
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W01
  rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
 • MAT1A_W03
  rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_W05
  ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody