Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Materiały i technologie w budownictwie
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę w zakresie procesów wytwarzania wyrobów metalicznych, w szczególności dla budownictwa oraz w zakresie nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych
  • MTN1A_W03
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie technik i technologii wytwarzania półwyrobów i wyrobów z materiałów metalicznych w procesach odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz innych procesach związanych z obróbką wykańczającą
  • MTN1A_W08
    Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości, zasady rynkowej konkurencyjności, a także uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w branży metali nieżelaznych, wykorzystując do tego celu nabytą na studiach wiedzę z zakresu technologii i technik produkcyjnych wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych