Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Materiały i technologie w budownictwie
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować aktualne metody badawcze do rozwiązywania problemów inżynierskich i naukowych
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
  • MTN1A_U04
    Potrafi wykorzystać poszczególne metody badawcze do oceny jakości materiałów oraz wytworzonych z nich półwyrobów i wyrobów do zastosowań w branży metali nieżelaznych
  • MTN1A_U08
    Potrafi w jasny i logiczny sposób przeprowadzić prezentację i uczestniczyć w dyskusjach technicznych i seminariach w zakresie zdobytej wiedzy z obszaru technologii wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych oraz podstaw ekonomii, prawa patentowego i autorskiego oraz organizacji pracy głównie w zakładach branży metali nieżelaznych i pokrewnych