Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe: ścieżka Materiały i technologie w budownictwie
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać wyboru najistotniejszych - ze społecznego punktu widzenia - zadań inżynierskich
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • MTN1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną i jest gotów do rozwiązań kompromisowych bazując na swojej wiedzy i intuicji