Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Od kina do Internetu. Obraz religii w nowych mediach
Efekt kształcenia:
Zna narzędzia analizy wizualnej.
Powiązania z KEU:
 • KLT1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.
 • KLT2A_W21
  Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
 • KLT2A_W22
  Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.
 • KLT2A_W24
  Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.