Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Tłocznictwo
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii wytwarzania wytłoczek. Zna podstawy projektowania, zwłaszcza poprawnego doboru parametrów technologicznych kluczowych procesów wytwarzania wyrobów tłoczonych i oceny tłoczności blach.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
  • IMN1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych