Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Tłocznictwo
Efekt kształcenia:
Potafi przeprowadzić podstawowe procesy cięcia, gięcia i tłoczenia, dobrać odpowiednie parametry procesu (geometryczne, technologiczne).
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie