Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Tłocznictwo
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić podstawowe próby technologiczne (Erichsena, miseczkowania) oceny podatności / doboru materiału do tłoczenia i poprawnie zinterpretować ich wyniki.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych