Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Tłocznictwo
Efekt kształcenia:
Jest gotów i potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od realizowanych celów.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy