Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Od kina do Internetu. Obraz religii w nowych mediach
Efekt kształcenia:
Potrafi krytycznie interpretować przekaz wizualny. Potrafi korzystać z narzędzi analizy wizualnej. Potrafi związać dany przekaz z odpowiednim kręgiem odbiorczym. Samodzielnie prowadzi pracę naukową w zakresie propedeutycznym.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U23
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.
  • KLT2A_U21
    Interpretuje wieloaspektowo zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.