Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Od kina do Internetu. Obraz religii w nowych mediach
Efekt kształcenia:
Wykonywanie zadań badawczych i analitycznych. Dysponowanie świadomością uwarunkowań kulturowych przekazów medialnych
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
  • KLT2A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.