Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp
Efekt kształcenia:
Student zna terminologię związaną z programowaniem obiektowym i językiem programowania C#.
Powiązania z KEU:
 • SOC1A_W14
  Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
 • SOC2A_W10
  Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki.
 • IFS1P_W03
  ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu metod i technik programowania, konstrukcji baz danych, ekstrakcji danych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.
 • IFS1P_W01
  ma wiedzę z zakresu algebry, analizy matematycznej, probabilistyki, informatyki, metod programowania, konstrukcji i ekstrakcji baz danych.
 • IFS2P_W02
  ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod i technik programowania, konstrukcji i ekstrakcji baz danych oraz grafiki komputerowej oraz projektowania interfejsów, interakcji i doświadczeń użytkownika
 • KLT1A_W24
  Posiada wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.
 • KLT2A_W24
  Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.