Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość różnych paradygmatów programowania jako różnych sposobów modelowania funkcjonalności programu komputerowego.
Powiązania z KEU:
 • IFS1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
 • IFS1P_K07
  uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
 • KLT1A_K04
  Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
 • KLT2A_K04
  Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
 • SOC1A_K08
  Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.