Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W15
    Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.