Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Light metals and alloys
Efekt kształcenia:
Student has extended knowledge on the manufacturing, processing and properties of the group of light metals and alloys
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów
  • IMN2A_W04
    Zna i rozumie zaawansowane techniki pomiarowe i badawcze wykorzystywane do zaawansowanych badań materiałów i wyrobów
  • IMN2A_W05
    Zna i rozumie zaawansowane procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystujących technologie industy 4.0 oraz przetwarzanych materiałów w szczególności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze nowoczesnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej nowoczesnych materiałów, a także w branżach pokrewnych