Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Light metals and alloys
Efekt kształcenia:
Student understands significance of light metals and alloys in materials science and industrial applications
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U05
    Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
  • IMN2A_U02
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania ogólnogospodarczych problemów inżynierskich we wszystkich gałęziach przemysłu i działach gospodarki wykorzystujących metale nieżelazne w każdej postaci (metale konstrukcyjne, funkcjonalne, szlechetne, superprzewodzące, kompozytowe itp.), a w tym również tych, które są uznawane zza strategiczne