Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Student zna mechanizmy polireakcji i techniki otrzymywania polimerów
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
 • IMN1A_W04
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy
 • IMN1A_W06
  Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów
 • IMN1A_W08
  Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas prowadzenia prac laboratoryjnych