Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie przemiany termiczne zachodzące w polimerach
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W01
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
 • IMN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
 • IMN1A_W04
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy
 • IMN1A_W05
  Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych
 • IMN1A_W06
  Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów