Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Polimery
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić proste eksperymenty laboratoryjne z zakresu chemii polimerów
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U03
  Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych
 • IMN1A_U04
  Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów
 • IMN1A_U06
  Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • IMN1A_U07
  Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji