Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Walcownictwo
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć kąt chwytu, współczynnik tarcia, poszerzenie i wyprzedzenie
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych