Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Walcownictwo
Efekt kształcenia:
Student potrafi szacować parametry siłowe procesu walcowania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów