Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Organizacja pracy i ergonomia
Efekt kształcenia:
Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z ergonomiczną budową stanowisk pracy.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
 • IPJ1A_W04
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria produkcji i jakości
 • RCM1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia procesów metalurgicznych oraz recyklingu materiałów pochodzenia antropogenicznego celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrebie przedsiębiorstwa.
 • MTN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych