Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Organizacja pracy i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać ergonomiczne rozwiązania techniki inżynierskiej do projektowania stanowisk pracy.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U06
  Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • IPJ1A_U06
  Posiada umiejętności samokształcenia się w obszarze nowości dotyczących inżynierii produkcji i jakości oraz logistyki a także jest otwarty na wiedzę interdyscyplinarną powiązaną z wytworzeniem i zastosowaniem metali nieżelaznych i ich stopów w różnych dziedzinach życia.
 • RCM1A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru surowców i materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie metali i stopów materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
 • MTN1A_U11
  Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów inżynierskich we wszystkich gałęziach przemysłu, w których stosuje się wyroby na bazie metali nieżelaznych