Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Efekt kształcenia:
Student zna zagadnienia technologiczne związane z przeróbka plastyczną
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej