Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaproponować adekwatne do materiału technologiczne warunki realizacji podstawowych procesów przeróbki plastycznej
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie