Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki wytwarzania wyrobów z elementami przetwórstwa proszków
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować elementarne operacje w procesach wytwarzania i przetwarzania materiałów
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U05
    Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne