Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych i ich stopów
Efekt kształcenia:
Student zna metody wytwarzania wlewków okrągłych i bloków płaskich metodą ciągłego / półciągłego odlewania.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy