Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie ciągłego odlewania oraz ciągłego odlewania i walcowania metali nieżelaznych i ich stopów
Efekt kształcenia:
Student zna technologie ciągłego odlewania i walcowania stosowane w przemyśle metali nieżelaznych
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy