Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody i techniki pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą rodzajów błędów pomiarowych, ich klasyfikacji i obliczania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W07
    Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych