Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody i techniki pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych istotnych dla produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych