Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody i techniki pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobierać podstawowe rozwiązania pomiarowe do różnych aplikacji
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów