Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębioną wiedzę na temat materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz metod kształtowania ich własności
Powiązania z KEU:
  • IMN2A_W01
    Posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu przedmiotów materiałowych niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także maszyn i urządzeń ich sterowania i eksploatacji oraz technik monitorowania parametrów procesowych
  • IMN2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie technik wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy, metod przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, inżynierii materiałowejpowierzchni
  • IMN2A_W05
    Zna i rozumie zaawansowane procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystujących technologie industy 4.0 oraz przetwarzanych materiałów w szczególności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze nowoczesnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej nowoczesnych materiałów, a także w branżach pokrewnych