Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji
Efekt kształcenia:
Student ma pogłębioną wiedzę na temat technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
  • IMN2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie technik wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy, metod przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, inżynierii materiałowejpowierzchni
  • IMN2A_W09
    Zna nowoczesne, komercyjne programy z obszaru inżynierii materiałowej służące do wspomagania projektowania procesów metalurgicznych, przetwórczych oraz symulacji różnych zagadnień z fizyki i mechaniki ciała stałego