Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać i zaplanować proces kształtowania tworzyw metalicznych w celu uzyskania żądanego kształtu poszczególnych elementów pojazdów samochodowych
Powiązania z KEU:
  • IMN2A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i innowacyjnych procesów umożliwiających uzyskiwanie nowoczesnych materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych również do ponadstandardowych zastosowań
  • IMN2A_U02
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania ogólnogospodarczych problemów inżynierskich we wszystkich gałęziach przemysłu i działach gospodarki wykorzystujących metale nieżelazne w każdej postaci (metale konstrukcyjne, funkcjonalne, szlechetne, superprzewodzące, kompozytowe itp.), a w tym również tych, które są uznawane zza strategiczne