Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji
Efekt kształcenia:
Student potrafi poszukiwać i korzystać ze źródeł specjalistycznych i naukowych w celu wykonania zadania projektowego
Powiązania z KEU:
  • IMN2A_U04
    Potrafi korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji naukowej, posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i informacji, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania złożonych problemów materiałowych w strategicznych działach gospodarki wykorzystujących metale nieżelazne