Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w ramach zespołu projektowego i/lub nim zarządzać w celu wykonania zadania projektowego
Powiązania z KEU:
  • IMN2A_U05
    Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym), a także pełnienia funkcji kierowniczych wymagających podnoszenia kwalifikacji zespołów zawodowych