Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały i technologie w motoryzacji
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę współpracy w zespołach wielozadaniowych i eksperckich, poszukiwania wiedzy oraz potrzebnych informacji w celu wykonania zadania
Powiązania z KEU:
  • IMN2A_K01
    Potrafi dokonać krytycznej samooceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także ocenić znacznie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu