Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wyciskanie
Efekt kształcenia:
Zna klasyfikację procesu wyciskania, ze względu na kinematykę ruchu narzędzi, rodzaj wyrobu i temperaturę wyciskania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy