Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wyciskanie
Efekt kształcenia:
Zna prawa i podstawowe parametry technologiczne w procesie wyciskania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej