Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wyciskanie
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat podstawowych narzędzi i urządzeń w technologii wyciskania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej