Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wyciskanie
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia parametrów prędkościowych i siłowych w procesie wyciskania
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych