Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Efekt kształcenia:
Umie przewidzieć ewolucję temperaturową prostego układu trójskładnikowego z zaznaczeniem reakcji niezmienniczych metodą równowagową i Scheila.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie