Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Efekt kształcenia:
Potrafi obliczyć prosty układ jedno i dwu składnikowy i zastosować diagram fazowy w rozwiązywaniu problemów technologicznych
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • RCM1A_U05
    Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów z zakresu recyklingu i metalurgii w strategicznych działach gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne
  • RCM1A_U08
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji