Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy teorii przemian fazowych
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać wyboru, przeprowadzić i interpretować wyniki podstawowych metod badawczych w zakresie metaloznawstwa.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U03
    Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów