Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy krystalografii
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu krystalografii i budowy krystalicznej materiałów, ma wiedzę dotyczącą struktury materiałów metalicznych
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów