Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy krystalografii
Efekt kształcenia:
Potrafi powiązać własności materialów metalicznych z ich strukturą krystaliczną i mikrostrukturą
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów