Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy krystalografii
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność przedstawiania elementarnych zagadnień krystalograficznych przy wykorzystaniu rzutu stereograficznego
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie