Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe zasady korzystania z oprogramowania typu CAD w odniesieniu do możliwości jego wykorzystania w pracy inżynierskiej
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
  • MTN1A_W07
    Zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej oraz projektowania obiektów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego